HOTLINE: 1900 066 667
(Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h)
Địa chỉ: 31B Nguyễn Văn Bứa Ấp 5
Xuân Thới Sơn, Hóc môn, TP.HCM

Việt Nam: Giá trị của lịch sử

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do… Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập! …. Nước Việt Nam có quyền đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.” – Trich Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Việt Nam : Giá trị của lịch sữ

2/9/1945, Trong sự hân hoan của toàn thể nhân dân, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại Quảng Trường Ba Đình, Hà Nội. Chính từ đây nước Viêt nam Dân Chủ Cộng Hòa được khai sinh, sau này là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nước Việt Nam bước sang một trang vàng lịch sử, chấm dứt ách thống trị của hơn một ngàn năm phong kiến và một trăm năm chế độ thực dân, nhân dân được làm chủ vận mệnh xây dựng độc lập, tự do, dân chủ. Kể từ đó ngày 2/9 được chọn làm ngày Quốc Khánh của nước ta.

Việt Nam : Giá trị của lịch sữ

Sau Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, lần đâu tiên trong lịch sử nhân dân chúng ta được ngẩng cao đầu nhìn ra thế giới, tự hào là một công dân tự do, được sinh sống và phát triển không còn chịu sự áp bức, bóc lột.

Và đây, cũng chính là dấu son chói lọi trong lịch sử về phong trào kháng chiến, xây dựng độc lập chủ quyền, tạo tiền đề cho phong trào độc lập trên toàn thế giới.

Sau 72 năm, ngày 2/9/2017 chúng ta lại hòa trọn niềm vui Quốc Khánh, ghi nhớ công lao của tất cả các anh hùng liệt sỹ, đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc, lời răn dạy của vị Cha Già kính yêu, Việt Nam đã trở thành một quốc gia lớn mạnh có uy tín trên trường Quốc Tế. Đảng-Nhà nước-Nhân dân ra sức tích cực học tập thi đua xây dựng nước Việt Nam ngày một vững mạnh, văn minh.

Thương hiệu
Giải Thưởng Vinh Dự