HOTLINE: 1900 066 667
(Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h)
Địa chỉ: 31B Nguyễn Văn Bứa Ấp 5
Xuân Thới Sơn, Hóc môn, TP.HCM

Máy bơm nước dân dụng cho hộ gia đình

Máy bơm nước dân dụng cho hộ gia đình
DONGYIN QS - 1.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QSD - 0.5HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QSD - 0.75HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QSD - 1.5HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QSD - 2.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QSD - 2.5HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QSD - 3.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2.5GLX – 1.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2.5GLX 1/2HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2.5GLX 1/3HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2.5GLX 3/4HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2GLX 1/2HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667

Thương hiệu

Giải Thưởng Vinh Dự