HOTLINE: 1900 066 667
(Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h)
Địa chỉ: 31B Nguyễn Văn Bứa Ấp 5
Xuân Thới Sơn, Hóc môn, TP.HCM

Máy bơm nước chuyên dụng trong Công - Nông Nghiệp

Máy bơm nước chuyên dụng trong Công - Nông Nghiệp
DONGYIN QS - 10.0HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QS - 4.0HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QS - 5.0HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QS - 7.0HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QS - 8.5HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
DONGYIN QSD - 4.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 2.0HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 3.0HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 4.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 4.0HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 5.5HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 7.5HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667

Thương hiệu

Giải Thưởng Vinh Dự