HOTLINE: 1900 066 667
(Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h)
Địa chỉ: 31B Nguyễn Văn Bứa Ấp 5
Xuân Thới Sơn, Hóc môn, TP.HCM

Máy bơm hỏa tiễn

Máy bơm hỏa tiễn
GALAXY 4GLX – 8.5HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX II 1.0HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX II 1.5HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX II 2.0HP-220V/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX II 3.0HP-220V/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX II 3/4HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
LISHIBA 1.0HP/220V cánh Inox
Liên hệ: 1900 066 667
LISHIBA 1.0HP/220V cánh PVC
Liên hệ: 1900 066 667
LISHIBA 1.5HP/220V cánh Inox
Liên hệ: 1900 066 667
LISHIBA 1.5HP/220V cánh PVC
Liên hệ: 1900 066 667
LISHIBA 10.0HP/380V cánh Inox
Liên hệ: 1900 066 667
LISHIBA 10.0HP/380V cánh PVC
Liên hệ: 1900 066 667

Thương hiệu

Giải Thưởng Vinh Dự