HOTLINE: 1900 066 667
(Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h)
Địa chỉ: 31B Nguyễn Văn Bứa Ấp 5
Xuân Thới Sơn, Hóc môn, TP.HCM

Máy bơm hỏa tiễn

Máy bơm hỏa tiễn
GALAXY 3GLX – 3/4HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 1.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 1.5HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 2.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 2.0HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 3.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 3.0HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 3/4HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 4.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 4.0HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 5.5HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 4GLX – 7.5HP/380V
Liên hệ: 1900 066 667

Thương hiệu

Giải Thưởng Vinh Dự