HOTLINE: 1900 066 667
(Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 17h)
Địa chỉ: 31B Nguyễn Văn Bứa Ấp 5
Xuân Thới Sơn, Hóc môn, TP.HCM

Máy bơm hỏa tiễn GALAXY

Máy bơm hỏa tiễn GALAXY
GALAXY 2.5GLX – 1.0HP/220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2.5GLX 1/2HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2.5GLX 1/3HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2.5GLX 3/4HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2GLX 1/2HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2GLX 1/3HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 2GLX 1/4HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 3GLX – 1.0HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 3GLX – 1.5HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 3GLX – 1/2HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 3GLX – 2.0HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667
GALAXY 3GLX – 2.5HP-220V
Liên hệ: 1900 066 667

Thương hiệu

Giải Thưởng Vinh Dự